Návštěvní kniha v PHP a MySQL

1.) Vytvoříme si tabulku kniha_navstev

2.) Do ní vložíme tyto sloupce s těmito parametry:

 • datum
  • DATETIME
 • jmeno
  • VARCHAR(30)
 • email
  • VARCHAR(200)
 • zapis
  • TEXT

Živá ukázka

Hotové řešení níže:

<html> <head> <title>Kniha návštěv</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1205"> </head> <body> <h2>Přidat příspěvek:</h2> <form name="kniha" action="" method="post"> <b>Jméno:</b><br /> <input name="jmeno" size="40"><br /> <br /> <b>Mail:</b><br /> <input name="email" size="40"><br /> <br /> <b>Zpráva:</b><br /> <textarea name="zprava" rows="5" cols="30"></textarea><br /> <br /> <input type="submit" value="Odeslat zprávu"> </form> <?php  $jmeno = $_POST['jmeno']; $email = $_POST['email']; $zprava = $_POST['zprava']; $jmeno = htmlspecialchars($jmeno); $email = htmlspecialchars($email); $zprava = htmlspecialchars($zprava); // -- Připojení k databázi a správné nastavení èeštiny --  // Připojení k databázi. $db_spojeni = mysqli_connect  ('databazovy-server', 'uzivatel', 'heslo', 'nazev-databaze', port-vetsinou-3306);  // Otestování, zda se pøipojení podaøilo. if (!$db_spojeni) {  echo 'Připojení se nepodařilo, sorry';  echo '<br />';  echo 'Popis chyby: ', mysqli_connect_error();  exit(); }  // Správné nastavení èeštiny. $objekt_vysledku = mysqli_query($db_spojeni, "SET NAMES 'cp1250'"); if (!$objekt_vysledku) {  echo 'Poslání SQL pøíkazu se nepodaøilo, sorry';  echo '<br />';  echo 'Popis chyby: ', mysqli_error($db_spojeni);  exit(); }   // -- Vlož nový zápis, pokud byl odeslán formuláøem --  // Test, jestli pøišla data z formuláøe. if (isset($_POST['zprava'])) {  // Vytvoøení SQL pøíkazu typu INSERT.  $sql_prikaz =   "INSERT INTO kniha_navstev(datum,jmeno,email,zapis) "   ."VALUES(NOW(),'"   .mysqli_real_escape_string($db_spojeni,$jmeno)   ."','"   .mysqli_real_escape_string($db_spojeni,$email)   ."','"   .mysqli_real_escape_string($db_spojeni,$zprava)   ."')"   ;   // Zaslání SQL pøíkazu do databáze.  $objekt_vysledku = mysqli_query($db_spojeni, $sql_prikaz);   if (!$objekt_vysledku)  {   echo 'Poslání SQL pøíkazu se nepodaøilo, sorry';   echo '<br />';   echo 'Popis chyby: ', mysqli_error($db_spojeni);   exit();  }  echo 'Nový zápis do knihy návštìv pøidán.<br />'; }   // -- Vypiš všechny zápisy v knize návštìv --  // Zaslání SQL pøíkazu do databáze. $objekt_vysledku = mysqli_query($db_spojeni,  'SELECT * FROM kniha_navstev ORDER BY datum DESC'); if (!$objekt_vysledku) {  echo 'Poslání SQL pøíkazu se nepodaøilo, sorry';  echo '<br />';  echo 'Popis chyby: ', mysqli_error($db_spojeni);  exit(); }  echo '<h2>Odeslané pøíspěvky:</h2>'; // Zobrazení všech vrácených dat. while ($radek = mysqli_fetch_array($objekt_vysledku)) {  echo '<hr />';  echo 'Datum a èas: ',$radek['datum'],'<br />';  echo 'Napsal: ',$radek['jmeno'],' (',$radek['email'],')<br />';  echo 'Zápis: ',$radek['zapis'],'<br />';  echo '<br />'; } echo '<hr />';   // -- Odpojení od databáze --  // Zavøení objektu výsledku, protože už ho nebudeme používat. mysqli_free_result($objekt_vysledku);  // Odpojení od databáze. if ($db_spojeni)  mysqli_close($db_spojeni);  ?>  </body> </html>

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *